Particulier

Voor veel financiële en administratieve aangelegenheden kan ik u de zorgen uithanden nemen
en ontlasten. Omdat ik alleen op fee basis werk, krijgt u een echt productonafhankelijk begeleiding
en advies omdat ik geen commercieel belang heb bij het tot stand brengen van financiële producten.

Door mijn persoonlijke benadering en zorgvuldige begeleiding zorg ik er voor dat u weloverwogen
de juiste beslissingen neemt.

Onder andere kan ik u adviseren over:

Pensioen en uw oudedag?
–  pensioen- of lijfrentepolissen komen tot uitkering? Wat hiermee te doen?
–  Ga ik zelf geld sparen, banksparen?
–  Kan ik niet beter extra aflossen op mijn hypotheek zodat ik later minder pensioen nodig heb?
–  Advies over de pensioenregeling van mijn werkgever?
–  Ik ga met pensioen en welke keuzes kan of moet ik maken?
( Wanneer krijg ik AOW? En hoeveel?

Testamenten, levenstestamenten en schenkingen
– Vermogensoverheveling naar kinderen of kleinkinderen: Hoe kan ik schenken?
– Vererving van vermogen naar kinderen, kleinkinderen of anderen?
– Uitvoering van (levens-)testamenten of legaten?

  • Wie benoem ik tot executeur testamentair?
  • voogdijregelingen
  • bewindvoering
  • verzorging nabestaanden
  • vermogensvorming en oudedag. (hoge AWBZ-bijdrage)

Huwelijkse voorwaarden? Wat is de consequentie hiervan?

Ontslagsituaties: Transitievergoeding van uw werkgever?

Spaargeld?
U komt er niet uit hoe u uw spaargeld moet besteden; sparen, beleggen
of toch extra aflossen op uw hypotheek?

U gaat scheiden?
Hoe moeten de pensioenen verrekend worden met elkaar?

Samen met u en uw fiscalist, accountant of andere adviseurs kan ik
u hierover een passend advies geven.

Samen met u en uw fiscalist, accountant of andere adviseurs
kan ik u hierover een passend advies geven.
Wilt u de expertise van Bart de Boer Consultancy?

Graag wissel ik met u van gedachten over wat ik voor u kan betekenen.

Voor een nadere kennismaking kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Copyright 2018 Bart de Boer Consultancy · Disclaimer · Links · Algemene Voorwaarden

Webbus Multimedia · RSS Feed

Webbus Multimedia