Ondernemingsraden

Het pensioenstelsel staat onder druk. De pensioenregelingen worden te duur en worden daarom
vaak aangepast. Hierover is de laatste tijd veel in de kranten te lezen. Het pensioenstelsel
zou onvoldoende toekomstbestendig zijn.

Veel ondernemingen overwegen de bestaande pensioenregeling aan te passen.

In de wetgeving (WOR art. 27) is vastgelegd dat ondernemingsraden medezeggenschap hebben.

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij
In dit geval geldt het wettelijk instemmingsrecht dat de ondernemingsraad heeft op
grond van artikel 27 van de WOR. Door de in dit artikel aan de ondernemingsraad
toegekende bevoegdheden, speelt de ondernemingsraad hier een belangrijke rol bij
de vaststelling, de wijziging of de intrekking van een pensioenregeling. De werkgever
zal in alle gevallen het advies van de ondernemingsraad moeten vragen voordat hij
een definitief besluit over de pensioenregeling kan nemen

Wijziging pensioenregeling
In principe valt bij een verzekerde regeling elke wijziging van de pensioenregeling
onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft
instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling.

De werkgever heeft nog geen pensioenregeling
Is er nog geen pensioenregeling in het bedrijf aanwezig, dan zal eerst beoordeeld dienen
te worden of de werkgever onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt
Is dit niet het geval, dan heeft de werkgever de keuze. Hij kan de pensioenregeling
onderbrengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) of hij kan de pensioenregeling
bij een verzekeringsmaatschappij onderbrengen.

Deze pensioenproblematiek behoort niet tot uw dagelijkse werkzaamheden.

Kunt u de reikwijdte overzien van uw instemmingsrecht?

Samen met u en uw adviseurs kan ik u hierover een passend advies geven.

Graag wissel ik met u van gedachten over wat ik voor u kan betekenen.

Voor een nadere kennismaking kunt u altijd contact met mij opnemen.

Copyright 2024 Bart de Boer Consultancy · Disclaimer · Links · Algemene Voorwaarden · Privacy statement

Webbus Multimedia · RSS Feed

Webbus Multimedia