Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten.

Bart de Boer Consultancy besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door,

of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg

van het gebruik van gegevens verstrekt door Bart de Boer Consultancy.

Auteursrecht voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Bart de Boer Consultancy openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen

het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische,

optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren

ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik

welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of

tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor

de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Copyright 2024 Bart de Boer Consultancy · Disclaimer · Links · Algemene Voorwaarden · Privacy statement

Webbus Multimedia · RSS Feed

Webbus Multimedia